Home > Judaica Artists > Shraga Landesman > Rosh Hashanah

Rosh Hashanah Plates by Israeli Artist Shraga Landesman


Sort By:
Page of 1
Honey Dish Honey Dish Shraga Landesman Honey Dish Rosh Hashanah Honey bowls
Honey Dish by Shraga Landesman
List Price:$69.00
Price:$59.00
Honey Dish Rosh Hashana Plate